П`ятниця, 10.07.2020, 12:42
Вітаю Вас Гість | RSS

Чернещинський НВК

Категорії розділу
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Самоврядування

Організація роботи учнівського самоврядування Чернещинського навчально-виховного комплексу  «Берегиня»

 Голова учнівського самоврядування  Вразовська Ганна Валеріївна, учениця 10 класу

План роботи учнівського сам оврядування на 2018-2019 навчальний рік

План роботи учнівського самоврядування  на 2017-2018 н.р. 

План роботи волонтерського загону на 2017-2018 н.р.

Положення ради профілактики

План роботи учнівського самоврядування

Аналіз роботи учнівського самоврядування за 2016-2017 н.р.

Аналіз роботи учнівського самоврядування за 2015-2016 н.р.

Аналіз роботи учнівського самоврядування за 2014-2015 н.р.

Схема самоврядування

 Участь голови учнівського самоврядування "Берегиня" в районній конференції  

        ПРАВА УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Учнівське самоврядування має право:

•    отримувати інформацію від адміністрації навчального закладу про організацію навчального і виховного процесу;

•    захищати гідність і права учнів;

•    брати участь та вносити пропозиції навчального закладу про організацію навчального і виховного процесу;

•    брати участь та вносити пропозиції на засіданнях педагогічної ради НВК;

•    залучати до організації, підготовки та проведення заходів педагогічних працівників;

•    користуватися приміщенням навчального закладу для проведення своїх статутних цілей, використовувати інвентар НВК.

           УПРАВЛІННЯ УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Загальне керівництво учнівського самоврядування здійснюється президентом, який обирається на загальних зборах НВК шляхом таємного голосування на альтернативній основі.

Голова учнівської ради обирається на один рік.

Голова:

    -    забезпечує злагоджене функціювання і взаємодію усіх секторів учнівської ради;

    -    встановлює основні напрямки діяльності секторів учнівської ради;

    -    веде переговори із адміністрацією НВК від імені учнівської ради;

    -    виступає від імені організації, представляє її інтереси;

    -    розглядає окремі питання щодо роботи секторів учнівської ради.

             -    представляє інтереси учнівського самоврядування на педагогічних радах, конференціях;

    -    затверджує плани роботи секторів;

    -    формує загальний план роботи учнівського самоврядування НВК;

    -    призначає завідуючих секторів, контролює їх роботу;

    -    готує і проводить звітно-виборчі збори;

    -    звітує про свою роботу та діяльність перед зборами голів;

    -    вирішує інші питання, пов'язані з діяльністю учнівського самоврядування.

  ФІНАНСУВАННЯ І МАТЕРІАЛЬНА БАЗА УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Фінансування масових, культурно-виховних та фізкультурно-оздоровчих заходів, що проводить учнівське самоврядування, проводиться за рахунок коштів НВК.

Утримання приміщень, наданих для організації роботи учнівського самоврядування, їх ремонт та придбання, проводиться за рахунок НВК.
 

ЛІКВІДАЦІЯ

Ліквідація чи реорганізація учнівського самоврядування здійснюється згідно чинного законодавства.

СТАТУТ

Учнівської Ради НВК «Берегиня»

1.   Загальні положення

Учнівська Рада - це орган учнівського самоврядування у НВК. Спільно з адміністрацією та педагогічним колективом Учнівська Рада вирішує питання ефективної організації освітнього процесу, громадського життя, дозвілля й оздоровлення учнів, захисту прав та інтересів педагогів і учнів; фінансово-економічного, інформаційного забезпечення навчально-виховного процесу.

Діяльність Учнівської Ради регулюється даним Статутом та Положенням про Учнівську Раду навчальних закладів.

Головною метою діяльності Учнівської Ради є задоволення інтелектуальних, соціальних, духовних та культурних проблем учнів;

Головним завданням Учнівської Ради є:

    - формування лідерських, організаторських якостей в учнів;

    - створення можливостей до залучення учнів до управління певними напрямками навчально-виховного процесу;

    - створення сприятливих умов для самовираження особистості учнів;

    - забезпечення  високого  рівня  підготовки  робітничих  кадрів  для   народного господарства України.

1.5.            Діяльність Учнівської Ради здійснюється на принципах демократизму, гуманізму, добровільності, відкритості, незалежності та рівності.

2.   Основні напрями діяльності та функції Учнівської Ради.

2.1.            Учнівська Рада центру сприяє:

    - створенню безпечних для життя і здоров'я, психічно-комфортних умов роботи вчителям;

    - захисту прав учнів; надає допомогу у вирішенні питань соціального характеру.

2.2.            Головні функції учнівської Ради:

    - організація та проведення позаурочних заходів;

    - створення учнівських гуртків та клубів за інтересами;

    - співпраця з педагогічним колективом, батьківською громадкістю;

    - організація співробітництва з органами учнівського самоврядування інших навчальних закладів.
 

 3.   Структура Учнівської Ради та управління її діяльністю.

До складу Учнівської Ради входять по п'ять учнів від кожного класу. Вищи органом Учнівської Ради є загальні збори, які збираються не рідше 2 разів на рік.

Рішення Учнівської Ради вважаються прийнятими, якщо в голосування брало участь не менше двох третіх її складу. Рішення Учнівської Ради, прийняті в межах її повноваження, обов'язкові до виконання усіма учнями центру. Голова Учнівської Ради, заст. директора з НВР, класні керівники складають Президію Учнівської Ради.

Президія проводиться не менше одного засідання впродовж двох місяців. Очолює Учнівську Раду - Голова Учнівської Ради, якого обирають на першому засіданні Учнівської Ради в новому навчальному році. У випадках відсутності Голови Учнівської Ради його обов'язки виконує заступник голови Учнівської ради.
 

                                                 ПОЛОЖЕННЯ  ОРГАНУ  УЧНІВСЬКОГО  САМОВРЯДУВАННЯ  НВК

                                                                                    «Берегиня»

          ЗАГАЛЬНІ   ПОЛОЖЕННЯ

Учнівське самоврядування НВК створене з метою залучення учнів до формування та проведення навчального і виховного процесу, виховання соціально-свідомої, соціально-активної особистості.

У своїй діяльності учнівське самоврядування керується Конституцією України, Законами України і в межах компетенції, визначеної цим Статутом, організовує свою роботу.

У своїй діяльності учнівське самоврядування взаємодіє з адміністрацією та педагогічним колективом начального закладу, з установами молоді, іншими організаціями.

Учнівське самоврядування АСУМ не володіє правами юридичної особи, має свої відзнаки та атрибути.

Юридична адреса: с.Чернещина, вул. Центральна, 3, Чернещинський НВК Борівського району Харківськоїобласті

         ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Основними завданнями учнівського самоврядування є:

•    заходів. залучення учнів навчального закладу до організації та проведення навчального та виховного процесу у НВК;

•    представлення і захист інтересів учнів навчального закладу;

•    участь у проведенні загальноміських заходів.

Основними функціями учнівського самоврядування є:

•    проведення конкурсів, змагань, ігор, походів;

•    формування команд для участі у проведенні загальноміських та обласних заходів;

•    підготовка та проведення святкування пам'ятних дат, свят;

•    підготовка пропозицій щодо покращення навчального та виховного процесу;

•    захист гідності та прав учнів.
 

     - до Дня сміху.

     - до 8 - го Березня - святковий концерт;

     - до Дня захисника Вітчизни - святковий концерт;

     - День св. Валентина ( конкурси улюбленої пошти і закоханої пари);

     - свято Масляної

     - свято Нового Року;

     - до свята св. Миколая;

    - операція «Турбота»;

     - свято осені і врожаю;

     - свято до Дня вчителя;

За допомогою, знову ж таки Учнівської Ради НВК, організовуються і проводяться наступні заходи:

      Робота учнівського самоврядування відбувається у тісному контакті з вчителями.

    - формування навичок зв'язків з громадськістю.

    - формування умінь самостійно досліджувати різноманітні проблеми та явища суспільного життя;

    - формування мотивації до подальшого використання отриманих знань і навичок у реальному житті та самостійного формування однолітків;

    - навчання учнівської молоді відповідального ставлення до особистого здоров'я;

    - ініціювання питань учнівської громади на розгляд адміністрації Центру;

    - залучення учнівської молоді до вивчення проблем молодіжного середовища та визначення шляхів їх розв'язання;

Основні шляхи розвитку та застосування інноваційних підходів діяльності учнівського самоврядування на 2013–2014 навчальний рік є наступними:

Молодіжна організація  має свій статут, у якому визначені загальні положення, основні напрямки діяльності, структура Учнівської Ради та управління.

Засідання Учнівської Ради проводяться один раз на місяць, а у  разі необхідності два, і три рази на місяць. Всі питання і побажання розглядаються на засіданнях Ради, перед оголошенням остаточного рішення. В разі відсутності голови Учнівської Ради, його обов'язки виконує заступник голови.

Основною метою кожного із секторів є залучення учнівської молоді до виявлення проблем молодіжного середовища та виявлення шляхів їх розв'язання. Підвищення самооцінки, формування мотивації до подальшого самостійного росту. Вироблення стійкого не сприяння негативних явищ, відповідального ставлення до власного майбутнього. А також самостійного дослідження власних проблем і вміння їх позбавлятися. Однією із задач є також вміння самоаналізу, позбавлення таких властивих молоді проблем, як «низький рівень дозвілля», «фальшива дорослість».

     - комітет культури і відпочинку,

     - комітет зв’язків з громадскістю,

     - комітет громадсько-корисної діяльності,

     - спортивно – оздоровчий комітет,

     - комітет захисту прав дитини,

     -  комітет з питань навчання і дисципліни,

     - секретар,

     - заступник голови,

      - Голова Учнівської Ради,

Модель учнівського самоврядування у НВК - «Берегиня»  створено та працює з метою залучення учнів до формування та проведення навчального і виховного процесу у НВК, виховання соціально - свідомої, соціально - активної особистості. Наш девіз: «Пропонуй! Плануй! Організовуй! Виконуй!»» У своїй діяльності учнівське самоврядування нашого закладу керується Конституцією України, Законами України і Статутом Учнівської Ради НВК. У своїй діяльності учнівське самоврядування взаємодіє з адміністрацією та педагогічним колективом, з установами молоді, іншими організаціями. До складу учнівського самоврядування НВК входять: 

 

 

 

 

Свята та події
Календар України. Українське ділове мовлення
Календар
«  Липень 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Пошук

Copyright MyCorp © 2020
Конструктор сайтів - uCoz